Om osOm TECHON7


TECHON7 er din partner, når viden er vigtig. Vi er system-integrator og distributør indenfor modulære elektronik-komponenter og systemer til industrielt brug, og rådgiver om design med udgangspunkt i markedet og i produktet for at sikre, at den tekniske og den kommercielle side er tæt forbundet i vores kunders projekter.

 

TECHON7 er specialist på fem primære produktområder, hvor vi sammen med vores partnere tilbyder den nyeste viden helt ned i den mindste detalje. Sammen med vores partnere har vi fokus på hurtig adgang til markedet baseret på readymade-løsninger som for eksempel Smart-Embedded løsninger.

 

TECHON7's integrationsafdeling giver vores kunder adgang til teknologi-, videns- og evalueringsplatforme, der sætter dem i stand til effektivt at nå deres mål i deres projekter. I vores integrations- og reparationscenter tilbyder vi vores kunder nem adgang til udvikling af prototyper, produktion og reparationer. Vores produktion er ISO9001:2015-certificeret og omfatter både ESD-sikret område samt Clean Bench til touch integration. Produktionen er certificeret til fremstilling af Automotive produkter med E-mark.

 

TECHON7 har et stort netværk af leverandører og partnere i Asien, hvilket sætter os i stand til at håndtere både udvikling, indkøb og produktion. Vores TECHON7 base i Korea giver os en effektiv tilgang til den asiatiske tidszone samt de lokale sprog og kulturer med alle de innovative muligheder og inspiration, det bidrager med til vores projekter.


TECHON7 ønsker at bidrage til en bedre Verden for os alle, og arbejder med og har fokus på de 2 Verdensmål vi vurderer med hvilke, vi kan gøre den største positive forskel i vores bestræbelser på at styrke en bæredygtig udvikling indenfor vores branche: elektronik produktion og industri:

Mål Nr. 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR 

Mål Nr. 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION. 


Sammen når og opnår vi mere.

 

Velkommen til TECHON7

TECHON7 har en klar mission:
At give vores kunder mulighed
for at nå og opnå mere

Vi er en solid og rummelig virksomhed, hvor vi værdsætter og rummer hinandens faglige forskelligheder og personlige præferencer. TECHON7 er en virksomhed, hvor fælles mål og beslutninger respekteres og efterleves i alle led.


Vi har stærke værdier, som er grundlaget for vores virke og vores samarbejde, såvel med kunder og leverandører som med hinanden:

 

  • Ansvarlighed: for miljøet, for hinanden og for opgaven.
  • Innovation: meningsfuld innovation bidrager til en bedre Verden.
  • Bæredygtighed: på materialevalg, i produktion og socialt.

 

Sammen når og opnår vi mere.


Verdensmål

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte vores kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.


Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater


TECHON7 arbejder med og har fokus på de 2 Verdensmål vi vurderer med hvilke vi kan gøre den største positive forskel i vores bestræbelser på at styrke en bæredygtig udvikling indenfor vores branche: elektronik produktion og industri.9. INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Vi leverer pålidelige kvalitetsprodukter, der kan anvendes i en bæredygtig og robust infrastruktur. Vores produkter har en lang levetid og der kan købes delkomponenter og reservedele, så produkterne kan vedligeholdes og opdateres, så vitale dele dermed kan genbruges og opdateres. Et væsentligt produkt under dette mål er vores TECHON7 Industrial computers – FT-serien, hvor vi direkte arbejder med refurb af produkterne. Dette bidrager positivt til at vores produkter genbruges og dermed ikke belaster miljøet unødvendigt.12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. TECHON7 genbruger alle komponenter som er muligt og reducerer affald mest muligt. Bortskaffelse af affald foregår dedikeret, således at kasserede produkter kommer videre til virksomheder og/eller organisationer, som kan genbruge dem i en ny produktion. Dette gælder for eksempel elektronik, plastik, metal og pap.Handelsbetingelser


Som ISO9001:2015 certificeret virksomhed har TECHON7 klare betingelser for handel med såvel kunder som leverandører. Hvis du er kunde kan du se vores handelsbetingeler her:

For at sikre og bevare gode relationer og samarbejder med vores leverandører, har vi klare handelsbetingelser specifikt for leverandører. Hvis du er leverandør kan du se vores handelsbetingelser her:

HR & GDPR


GDPR

Når du er kunde hos TECHON7, indsamler vi data om dig. Det betyder, at vi er data ansvarlige og dermed ansvarlige for at informationer om dig håndteres i overensstemmelse med lovgivningen GDPR. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores GDPR politik: Mail GDPR


Du kan læse hele vores GDPR politik her


HR

TECHON7 er altid på udkig efter nye, dygtige kollegaer. Du er velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning samt dit CV her: Ny Kollega